Pracovní výkaz

Z Dokumentace
Přejít na: navigace, hledání
Timesheet.svg
V pracovních výkazech můžete sledovat odvedenou práci a cenu práce. Pracovní výkazy mohou vznikat dvojím způsobem: ručně - zadáním celkového trvání, a automaticky - sledováním času.

Obsah

Účtované položky

Pro účtování času se používají položky v pravém dolním rohu na kartě Základní:

 • Trvání (hodin) - délka trvání pracovního výkonu (hodnotu lze získat několika různými metodami popsanými dále)
 • Hodinová cena - cenu zadejte ručně
 • Celková cena - Je-li políčko zaškrtnuté, spočítá se celková cena z hodinové ceny a z doby trvání automaticky. Není-li pole zaškrtnuté, můžete napsat do pole libovolnou částku.

Různé metody pro sledování času

Pro evidenci času existuje několik různých metod:

 • Přímým zadáním - vyplníte trvání a hodinovou cenu, celková cena se vypočte automaticky, je-li zaškrtnutá volba Celková cena, nebo vyplníte i celkovou cenu.
 • Zadáním začátku a konce pracovního výkonu a přenesením uplynulé doby do pole trvání tlačítkem Arrows-right.svg.
 • Při prvním otevření formuláře (u nového pracovního výkazu) můžete zaškrtnout pole Čas běží, v takovém případě se přenáší údaj o uplynulé době automaticky a automaticky se přepočítává i výsledná celková cena. Jako začátek pracovního výkonu se počítá čas otevření formuláře, jako konec se počítá čas uložení formuláře.
 • Pracovní výkaz lze ve sledování času opakovaně spouštět a zastavovat - každý záznam se zapisuje zvlášť a do celkového trvání a ceny se přenese celkový součet uplynulého času. Jednotlivé záznamy lze upravovat na kartě Záznamy, případně automaticky upravovat (zaokrouhlovat, spojovat) tlačítkem Preferences.svg

Prvky formuláře

Pracovní výkazy jsou na rozdíl od ostatních dokumentů používané dynamicky, formulář se proto liší a umožňuje upravovat hodnoty ve formuláři různými způsoby.

List.svg kliknutím na tlačítko překopírujete čas z pole Počáteční datum a Koncový datum do záznamů na kartě Záznamy. Toho můžete využít, chcete-li záznamy dále upravovat (například zaokrouhlit) nebo doplnit o další záznamy automaticky ve sledování času.

Arrows-right.svg kliknutím na tlačítko překopírujete čas z polí Počáteční datum a Koncový datum do pole Trvání (hodin). Podle zadané hodinové ceny se automaticky přepočte celková cena.

Arrows-down.svg kliknutím na tlačítko se překopíruje čas ze záznamů do pole Trvání (hodin). Podle zadané hodinové ceny se automatiky přepočte celková cena.

Preferences.svg kliknutím na tlačítko se otevře dialog pro úpravu záznamů (popsané dále).

Úprava záznamů

Pracovní záznamy lze automaticky doplňovat v nástroji sledování času. Pomocí tohoto nástroje lze pracovní výzkaz spustit třeba jen na několik vteřin, nebo vyrobit velké množství velmi krátkých záznamů následujích těsně po sobě. Při vykazování práce se ovšem velmi často zaokrouhluje čas na nějakou minimální hodnotu, příliš krátké záznamy se zanedbávají a podobně. Ruční kontrola a úprava jednotlivých záznamů je velmi pracná, pomocí tohoto nástroje můžete upravit či spojit všechny záznamy v pracovním výkazu najednou. Úpravu záznamů spustíte tlačítkem Preferences.svg. Ve formuláří nastavíte požadované úpravy a kliknutím na tlačítko OK se záznamy upraví. Původní záznamy se přepíšou.

Položky

 • Název - označení pracovního výkazu. Libovolný jednořádkový text.
 • Popis - podrobný text pracovního výkazu.
 • Počáteční datum - datum a čas začátku pracovního výkonu.
 • Počáteční datum - koncový datum a čas pracovního výkonu.
 • Zobrazovat ve sledování času - zaškrtnutím této položky se pracovní výkaz zařadí do nástroje pro automatické sledování času. Tato položka se nastavuje i v případě, že do sledování času dostanete pracovní výkaz i jiným způsobem, například přetažením myší nebo výběrem ze seznamu.
 • Sledování Σ (hodin) - celkový součet času v záznamech. Tato položka slouží spíše jen jako podklad pro skutečný vykázaný čas.
 • Trvání (hodin) - celkové trvání pracovního výkazu. V této položce je skutečný vykázaný čas. Položku můžete libovolně upravovat.
 • Hodinová cena - cena práce za jednu hodinu. Slouží pro výpočet ceny celého pracovního výkazu.
 • Celková cena - chování se mění podle zaškrtávacího políčka - je-li položka zaškrtnutá, vypočítává se celková cena podle odpracované doby a zadané hodinové ceny. Je-li položka nezaškrtnutá, můžete uvést libovolnou cenu pracovního výkazu.
 • Barva - zobrazuje se ve formuláři a v seznamech, slouží k barevnému rozlišení různých záznamů.