Propojení s mobilním telefonem

Z Dokumentace
Přejít na: navigace, hledání

S aplikací můžete snadno propojit chytrý mobilní telefon se systémem Android. Díky propojení vám bude aplikace sama vyhledávat telefonní čísla ještě dříve, než telefon zvednete, a zobrazí vám v přehledném okně veškerou dosavadní komunikaci s volajícím i s jeho kolegy ve stejné firmě. Stejně snadno můžete volat přímo z aplikace kliknutím na telefonní číslo.

Obsah

Aplikace do mobilního telefonu

Odkaz na stažení aplikace Deko client pro Android

Abyste mohli propojit aplikaci Deko s mobilním telefonem, potřebujete do svého mobilního telefonu nainstalovat aplikaci Deko client. Podporované jsou mobilní telefony se systémem Android. Aplikaci najdete v obchodu Google na adrese: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.ox.DekoClient, na stejnou adresu ukazuje i QR kód v této dokumentaci.

Bezpečnostní varování

Aplikace komunikuje pouze po lokální síti - jsou-li vaše PC a mobilní telefon v různých sítích, nebude spojení fungovat. Je nutné zmínit, že k propojení se nepoužívá žádné zabezpečení, s jedním mobilním telefonem lze propojit několik PC. Nepoužívejte proto aplikaci v cizích sítích a mějte svůj telefon pod dohledem, aby nedošlo ke zneužití vašeho telefonu přes síť.

Komunikační kanál

Komunikace probíhá přes síť wifi (omezení dané mobilním telefonem). Jste-li mimo dosah wifi sítě, můžete pro vytvoření malé lokální sítě využít svůj mobilní telefon. Detailní popis najdete v části Připojení k internetu pomocí mobilního telefonu.

Aplikace komunikuje pomocí broadcastů protokolem UDP na portech 22222 a 22223. Abyste mohli aplikaci používat, musíte vypnout ve svém PC firewall, nebo vytvořit následující pravidla:

  • Povolit příchozí provoz 22223/UDP
  • Povolit odchozí provoz 22222/UDP

Spolehlivost

Použitý protokol UDP není spojovaný a ze své podstaty není spolehlivý. V sítích s velkým provozem nebo v zarušených Wifi sítích může docházet ke ztrátě paketů. Ikonky v aplikaci proto můžete stisknout opakovaně, pokud mobilní telefon nedělá, co potřebujete.

Mobilní telefony mají často nastavenou velmi agresivní politiku pro šetření baterie. Typické bývá, že síť wifi je zapnutá pouze při svítícím displeji telefonu (tj. maximálně několik sekund). I v případě, že je wifi zapnutá neustále, aplikace nemusejí být při vypnutém displeji aktivní.

Podporovaná zařízení

Aplikace by měla fungovat na mobilních telefonech se systémem Android od verze 2.2.

Poznámka k telefonům HTC

Telefony HTC s Androidem verze 2.2 mají výrobní vadu, která neumožňuje aplikaci Deko client pro Android používat. Je nutné nainstalovat záplatu: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cedata.android.htcudpfix&hl=cs

Aplikaci nelze na normální telefon bez úprav nainstalovat - je nutné získat práva na telefonu práva uživatele root, což není triviální záležitost.

Instalace

Nastavte firewall ve svém PC

Povolte příchozí komunikaci na portu 22223/UDP. V Ubuntu můžete použít příkaz sudo ufw allow 22223/udp.

Nainstalujte si aplikaci Deko client pro android

Aplikaci můžete hledat pomocí názvu - do hledání na Google Play napište Deko client, nebo můžete použít přímý odkaz z této aplikace, nebo můžete aplikaci nainstalovat načtením QR kódu v aplikaci.

Nastavte svůj mobil v aplikaci Deko

Nastavení mobilního telefonu najdete v aplikaci Deko v menu Soubor - Nastavení - Telefon. V dialogu klikněte na tlačítko Najít. Není-li váš telefon nalezen, zkuste hledání znovu. Není-li telefon nalezen ani po několika pokusech, zkontrolujte nastavení firewallu. V okně aplikace na mobilním telefonu se vypisují informace o přijatých paketech, měli byste vidět něco podobného:

12:28:46 Discover zachycen, odpovídám

V seznamu nalezených telefonů označte svůj mobilní telefon a klikněte na tlačítko Nastavit. IMEI telefonu se přepíše do formuláře a od této chvíle je telefon připojený.

Stav připojení se zobrazuje ikonkou telefonu v panelu - modrý telefon značí, že spojení s telefonem funguje, červený telefon značí nefungující spojení. Spojení si aplikaci zkouší periodicky - v poli Interval můžete nastavit, jak často se bude spojení s telefonem kontrolovat.

Telefonování

Příchozí hovor

Při příchozím hovoru se vyhledá telefonní číslo v databázi - prohledávají se jak osoby, tak i firmy. Telefon posílá aplikaci Deko informaci o volajícím telefonním čísle a jméno volajícího, pokud je v kontaktech ve vašem mobilním telefonu uvedeno.

Telefonní hovor - komunikace
Telefonní hovor - projekt

Není-li číslo v aplikaci Deko nalezeno, aplikace povolí úpravy typu kontaktu (osoba nebo firma) a zobrazované jméno. Po uložení telefonního hovoru se v databázi vytvoří i dokument s kontaktem.

Je-li číslo v aplikaci Deko nalezeno, aplikace vypíše veškerou dosavadní komunikaci s touto osobou a s ostatními osobami ve stejné firmě. Komunikace je zobrazená ve stromové struktuře ve třech různých větvích:

  • Komunikace s osobou (označená jménem osoby). V seznamu najdete veškerou komunikaci s konkrétní osobou - maily, telefonáty, poznámky nebo události.
  • Komunikace s ostatními osobami ve stejné firmě (označená jménem firmy). Strom je dále rozdělen na osoby a dále veškerou komunikaci s konkrétní osobou.
  • Veškerá komunikace - zde je vypsaná veškerá komunikace ať už s volající osobou, tak i s ostatními osobami ve stejné firmě.

Ve formuláři se dále vypisují informace o konkrétních projektech, kterých se osoba účastní. Zvolit lze jeden projekt, do kterého se záznam o telefonním hovoru uloží. Podle zvoleného projektu se na kartě Projekt zobrazuje kompletní obsah projektu. Pomocí tlačítka Projecttree.svg lze vybrat pro uložení záznamu o telefonním hovoru i jakýkoliv jiný projekt.

Telefonní hovor můžete přijmout nebo odmítnout kliknutím na některou z ikonek v nástrojové liště okna, nebo normálně přímo na svém telefonním přístroji.

Odchozí hovor

Odchozí hovor zahájíte kliknutím na telefonní číslo (v náhledu), nebo kliknutím na ikonu telefonu Phone.svg ve formuláři pro úpravu kontaktu.

Filtrace

V seznamech se může vypisovat velké množství informací - ve větvi Veškerá komunikace se zobrazuje veškerá komunikace, kterou jste vedli vy nebo vaši kolegové s kýmkoliv ve firmě na druhém konci telefonního sluchátka. Aby se usnadnil přehled v seznamu, můžete zapnout či vypnout některé typy položek tlačítky na boku seznamu:

Phone.svg  Email.svg  Note.svg  Event.svg  Persons.svg  Messages.svg

Pracovní výkaz

Z formuláře telefonního hovoru lze snadno vytvořit i pracovní výkaz kliknutím na ikonu Timesheet.svg Pracovní výkaz v nástrojové liště okna. Do pracovního výkazu se zkopírují základní údaje (název, projekt a popis). Jako počáteční čas se nastaví čas zazvonění telefonu, jako koncový čas se nastaví čas otevření formuláře pracovního výkazu.

Vytváříte-li pracovní výkaz, vyplňte nejdříve záznam o telefonním hovoru - název, popis a projekt, a až po dokončení práce klikněte na ikonu pracovního výkazu, abyste nemuseli stejné údaje vyplňovat dvakrát.

Do projektu můžete uložit jak pracovní výkaz, tak záznam o telefonním hovoru. Pracovní výkaz vám poslouží jako podklad pro fakturaci a záznam o telefonním hovoru vám poslouží pro přehled o komunikaci s konkrétním zákazníkem.

Způsob zadávání telefonních čísel

Aby mohla aplikace Deko najít kontakt podle telefonního čísla, je potřeba dodržet formát telefonních čísel. Telefonní čísla zadávejte v celém tvaru, například:

+420777566384

Do telefonního čísla nevkládejte žádné jiné znaky (pomlčky, písmena a podobně), dovolená je pouze mezera:

+420 777 566 384

Pokud budete zadávat telefonní čísla jinak, nelze zaručit, že aplikace Deko dokáže najít podle telefonního čísla správný kontakt.